Diketahui S = {x |x < 10, x bilangan cacah}, A = {x | x faktor

Diketahui S = {x |x < 10, x bilangan cacah}, A = {x | x faktor dari 6, x e S}, dan B = {x | x bilangan ganjil, x e S} a. Tentukan A’ n B’, (A n B)’, A’ U B’, dan (A U B)’ ! b. APakah (A n B)’ = A’ U B’ dan (A U B)’ = A’ n B’

Kategori

Materi Maths kelas 7 : HIMPUNAN,ALJABAR, Penggunaan Diagram Venn untuk Irisan dan Gabungan Himpunan