Jika akar-akar persamaan 2x^2 – x + 4 = 0 adalah a dan b maka

Jika akar-akar persamaan 2x^2 – x + 4 = 0 adalah a dan b maka persaman yang akar-akarnya a – 2 dan b – 2 adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Penyelesaian Persamaan Kuadrat