Jika a dan b akar-akar persamaan kuadrat 2x^2 – x – 6 = 0. Persamaan

Jika a dan b akar-akar persamaan kuadrat 2x^2 – x – 6 = 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah (ab) dan (a + b) adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Penyelesaian Persamaan Kuadrat