Diketahui fungsi kuadrat f(x) = x^2 – 10x + 24, tentukan: a.

Diketahui fungsi kuadrat f(x) = x^2 – 10x + 24, tentukan: a. Titik potong grafik dengan kedua sumbu b. Persamaan sumbu simetri c. Koordinat titik balik

Kategori

Materi Maths kelas 9 : FUNGSI KUADRAT,ALJABAR, Sifat-sifat fungsi kuadrat