Persamaan x^2 + (a – 1)x – (a – 5) = 0 mempunyai akar-akar x1

Persamaan x^2 + (a – 1)x – (a – 5) = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika a > 0 dan dan x1^2×2 + x1x2^2 = 12 maka konstanta a memenuhi . . . .

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat