Perhatikan pola bilangan berikut. 1/2 1/6, 1/12. a.Nyatakan ilustrasi

Perhatikan pola bilangan berikut. 1/2 1/6, 1/12. a.Nyatakan ilustrasi dari pola tersebut b. Tentukan pola ke-n, untuk sebarang n bilangan bulat positif.

Kategori

Materi Maths kelas 8 : POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN,BILANGAN, Mengenal Pola Bilangan