Diketahui himpunan A = {a, b, c, d, e}. Tentukan: a. Banyaknya

Diketahui himpunan A = {a, b, c, d, e}. Tentukan: a. Banyaknya himpunan bagian dari himpuan A b. Semua himpunan bagian dari himpunan A c. Himpunan kuasa dari himpunan A

Kategori

Materi Maths kelas 7 : HIMPUNAN,ALJABAR, Himpunan Bagian