Suatu tempat A mempunyai ketinggian 24 m di atas permukaan air

Suatu tempat A mempunyai ketinggian 24 m di atas permukaan air laut. Jika ada helikopter berada di atas tempat tersebut pada ketinggian 240 m di permukaan air laut, tentukan tinggi helikopter dari atas permukaan tanah di tempat A.

Kategori

Materi Maths kelas 7 : BILANGAN BULAT DAN PECAHAN,BILANGAN, Penjumlahan Bilangan Bulat dan SIfat-sifatnya