Saluran Edukasi

Diketahui grafik fungsi f(x)=3-4^(x+1). a. Tentukan titik po...

Diketahui grafik fungsi f(x)=3-4^(x+1). a. Tentukan titik potongnya terhadap sumbu Y. b. Tentukan daerah hasilnya. c. Jelaskan bentuk asimtot datarnya.


Saluran Edukasi
Subscribe