Saluran Edukasi

Pada segitiga ABC siku-siku di C, diketahui tan A=1. Tentuka...

Pada segitiga ABC siku-siku di C, diketahui tan A=1. Tentukan besar sudut A dan sudut B.


Saluran Edukasi
Subscribe