Saluran Edukasi

Tuliskan bentuk persamaannya. a. 8 kali sebuah bilangan adal...

Tuliskan bentuk persamaannya. a. 8 kali sebuah bilangan adalah 16 lebihnya dari 8. b. Selisih sebuah dengan sepertiga bilangan itu adalah 36. c. 8 kurangnya dari seperempat sebuah bilangan adalah 1.


Saluran Edukasi
Subscribe