Saluran Edukasi

Untuk membuat barang A diperlukan 4 jam kerja mesin I dan 6 ...

Untuk membuat barang A diperlukan 4 jam kerja mesin I dan 6 jam kerja mesin lI, sedangkan untuk barang B diperlukan 8 jam kerja mesin I dan 4 jam kerja mesin II. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 20 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan x barang A dan y barang B, sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah .....


Saluran Edukasi
Subscribe