Saluran Edukasi

Warung Pak Bambang mempunyai persediaan gula pasir yang dike...

Warung Pak Bambang mempunyai persediaan gula pasir yang dikemas dalam kemasan besar dan kemasan kecil. Berat gula- pasir dalam 14 kemasan kecil dan' 5 kemasan besar adalah 12 kg: Berat pasir dalam 10 gula kemasan kecil dan 3 kemasan besar adalah 8 kg. Jika Bu Dewi membeli gula pasir dalam 2 kemasan kecil dan 1 kemasan besar, berapakah berat gula pasir yang ia beli?


Saluran Edukasi
Subscribe

Pertanyaan Lain