Carilah nilai x yang memenuhi: a. 8^(2x + 1) = akar(32) b. 4^(2x

Carilah nilai x yang memenuhi: a. 8^(2x + 1) = akar(32) b. 4^(2x – 1) = 8^(x + 3)

Kategori

Materi Maths kelas 9, 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan berpangkat bilangan bulat, Bentuk akar