Nyatakan setiap bentuk berikut ke dalam bilangan berpangkat bulat

Nyatakan setiap bentuk berikut ke dalam bilangan berpangkat bulat positif. a. (-5a^(-2) b^3)^2 b. (2 / a^3)^(-4)

Kategori

Materi Maths kelas 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan berpangkat pecahan, negatif dan nol